Hồ sơ xin thẻ tạm trú đầu tư mới nhất năm 2020

Ngày 1/7/2020, những quy định về thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài theo luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép lao động

Người Hàn Quốc có giấy phép lao động thì có thể xin thẻ tạm trú theo diện lao động với thời hạn tối đa 2 năm.


Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú do bị mất

Thẻ tạm trú của người nước ngoài bị mất thì có thể xin cấp thẻ tạm trú mới. Tuy nhiên, đối với thẻ tạm trú lao động cần chú ý thời hạn của giấy phép lao động.


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có chồng là người Việt Nam

Người Hàn Quốc là vợ của người Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn tối đa 3 năm theo diện thăm thân, chồng bảo lãnh. Hết hạn 3 năm, có thê xin cấp mới.


Thủ tục làm thẻ cư trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Thẻ cư trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã có giấy phép lao động là thẻ cư trú lao động, thời hạn 2 năm và được gia hạn khi hết hạn.


Thủ tục làm thẻ tạm trú Việt Nam

Thẻ tạm trú là một loại visa đặc biệt, có thời hạn dài hơn. Thông thường, visa có thời hạn tối đa 1 năm, nhưng thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài được sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ hơn 1 năm đến 3 năm hoặc 5 năm.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú lao động LĐ cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú lao động LĐ được cấp cho người nước ngoài làm việc dài hạn tại Việt Nam. Điều kiện quan trọng nhất để được cấp loại thẻ tạm trú này là người nước ngoài phải có giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Bạn là người Việt Nam và có chồng hoặc vợ là người nước ngoài? Bạn muốn xin visa hoặc thẻ tạm trú để vợ hoặc chồng mình sống lâu dài tại Việt Nam. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam thực sự là một bài viết có ích giúp bạn giải quyết vấn đề đang quan tâm.


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam gồm những nội dung sau:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội

Người Hàn Quốc muốn làm việc lâu dài tại Hà Nội thì cần giấy tờ gì? Các loại giấy phép cần thiết cho người Hàn Quốc được làm việc, lao động tại Hà Nội?