Thủ tục làm thẻ cư trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Thẻ cư trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã có giấy phép lao động là thẻ cư trú lao động, thời hạn 2 năm và được gia hạn khi hết hạn.


Thủ tục làm thẻ tạm trú Việt Nam

Thẻ tạm trú là một loại visa đặc biệt, có thời hạn dài hơn. Thông thường, visa có thời hạn tối đa 1 năm, nhưng thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài được sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ hơn 1 năm đến 3 năm hoặc 5 năm.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú lao động LĐ cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú lao động LĐ được cấp cho người nước ngoài làm việc dài hạn tại Việt Nam. Điều kiện quan trọng nhất để được cấp loại thẻ tạm trú này là người nước ngoài phải có giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Bạn là người Việt Nam và có chồng hoặc vợ là người nước ngoài? Bạn muốn xin visa hoặc thẻ tạm trú để vợ hoặc chồng mình sống lâu dài tại Việt Nam. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam thực sự là một bài viết có ích giúp bạn giải quyết vấn đề đang quan tâm.


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam gồm những nội dung sau:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội

Người Hàn Quốc muốn làm việc lâu dài tại Hà Nội thì cần giấy tờ gì? Các loại giấy phép cần thiết cho người Hàn Quốc được làm việc, lao động tại Hà Nội?


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 03 năm cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Hải Phòng

Nhà đầu tư Nhật Bản, đã góp vốn, góp tiền vào doanh nghiệp tại Hải Phòng thì được cấp thẻ tạm trú đầu tư ĐT với thời gian 3 năm hoặc 5 năm. Thẻ tạm trú này sẽ thay thế tất cả visa và cho phép nhà đầu tư Nhật Bản được xuất nhập cảnh Việt Nam nhiều lần.


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư Nhật Bản, đã góp vốn, góp tiền vào doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc thì được cấp thẻ tạm trú đầu tư ĐT với thời gian từ hơn 1 năm cho đến 3 năm hoặc 5 năm. Thẻ tạm trú này sẽ thay thế tất cả visa và cho phép nhà đầu tư Nhật Bản được xuất nhập cảnh Việt Nam nhiều lần.


Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Nhật Bản có Giấy phép lao động tại Hải Phòng

Thẻ tạm trú lao động LĐ cấp cho người Nhật Bản làm việc tại Hải Phòng với điều kiện là họ phải có giấy phép lao động. Thời gian của GPLĐ là 2 năm và do đó, thẻ tạm trú lao động cũng có thời hạn 2 năm.


Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Nam Định

Thẻ tạm trú là một loại visa đặc biệt do có thời hạn dài hơn visa thông thường. Thẻ tạm trú cho phép người Hàn Quốc nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam mà chỉ cần đóng chi phí cấp thẻ 1 lần duy nhất trong suốt quá trình sử dụng thẻ.