Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép lao động

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép lao động tại Việt Nam


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người Nhật Bản


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Việt Nam


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong trường hợp người đó được miễn giấy phép lao động


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện kết hôn

HD Luật chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện kết hôn


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

HD Luật chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin cấp cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Nga

HD Luật chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người Nga tại Việt Nam


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho giáo viên người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài đến Việt Nam làm công tác giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ hay trường học cần thực hiện thủ tục làm thẻ tạm trú để có thể lưu trú lâu dài tại Việt Nam. Công ty HD Luật thực hiện dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Luật sư người nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được xin cấp thẻ tạm trú có thời hạn không quá 05 năm. Tuy nhiên, Luật sư người nước ngoài có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm thủ tục xin cấp thẻ tạm.


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn tối đa 02 năm. Tuy nhiên, người nước ngoài có mong muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam cần xin cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật. Hiện nay, pháp luật Việt Nam cũng có những ưu tiên và giải quyết nhanh chóng cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú theo diện có giấy phép lao động. Công ty HD Luật chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động