Người đại diện pháp luật của công ty có được miễn giấy phép lao động không?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người nước ngoài có thể được miễn giấy phép lao động.


Thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội

Gia hạn giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày và tối đa 45 ngày.


Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Người nước ngoài làm việc tại Bắc Giang thì xin giấy phép lao động tại Sở lao động thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang


Hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc được thực hiện tại khu hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua mạng internet.


Thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Sở lao động thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


Thủ tục xin Giấy phép lao động cho giáo viên dạy Yoga

Người nước ngoài làm giáo viên dạy Yoga tại Việt Nam phải xin giấy phép lao động. Thời hạn giấy phép lao động tối đa 2 năm và có thể được gia hạn thêm khi hết hạn.


Xin giấy phép lao động: danh sách các bệnh viện khám sức khỏe tại Hà Nội

Người nước ngoài nên khám sức khỏe tại Việt Nam để có thể sử dụng luôn mà không cần hợp pháp hóa lãnh sự. Dưới đây là danh sách các bệnh viện ở Hà Nội có thẩm quyền khám cho người nước ngoài để làm giấy phép lao động


Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc khi thay đổi vị trí làm việc

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc khi thay đổi vị trí làm việc


Xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Hà Nội

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Hà Nội


Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là lao động kỹ thuật

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là lao động kỹ thuật khi vào làm việc tại Việt Nam