Người đại diện pháp luật của công ty có được miễn giấy phép lao động không?

Cập nhật: 04:51 PM, 16/01/2020

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người nước ngoài có thể được miễn giấy phép lao động.

Theo quy định tại Điều 172, Bộ Luật Lao động 2012 quy định các trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (miễn giấy phép lao động):

"1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

..."

Nghị định 11/2016 có quy định thêm một vài trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động khác, trong đó tại điểm a, Khoản 2, Điều 7:

" a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

..."

Như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty, đồng thời là một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được miễn giấy phép lao động. Những trường hợp khác, phải xin giấy phép lao động như bình thường.

HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách!