Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Bắc Ninh

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Bắc Ninh


Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hà Nội


Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy xác nhận miễn / không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

HD Luật là đơn vị cung cáp dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.


Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại HD Luật

HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin cấp mới cũng như gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng , thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,.... và các tỉnh lân cận.