Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Kinh doanh dịch vụ việc làm là một ngành nghề kinh doanh đặc biệt, yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, nếu giấy phép khi giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép thì doanh nghiệp được đề nghị xin cấp lại giấy phép.


Trình tự cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Kinh doanh dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và khi đáp ứng được các điều kiện đó thì cơ sở mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Do đó, muốn kinh doanh dịch vụ việc làm cần đăng kí kinh doanh theo yêu cầu của luât. Trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm như sau:


Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm

Kinh doanh dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và khi đáp ứng được các điều kiện đó thì cơ sở mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Để thành lập và hoạt động công ty kinh doanh dịch vụ việc làm thì công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


Thông tin về giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke

Cơ sở kinh doanh karaoke không những phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh ngành nghề này, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động mà còn phải lưu ý đến các thông tin của giấy phép kinh doanh karaoke.


Trình tự xin cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke

 

Để hoạt động kinh doanh karaoke hợp pháp, trước hết cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Sau đó, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke. 

 

Trình tự xin cấp phép kinh doanh karaoke gồm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke và xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 


Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Dịch vụ karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phục vụ cho hoạt động ca hát tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Để hoạt động kinh doanh karaoke hợp pháp, trước hết cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Sau đó, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke.


Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức

Thủ tục cấp giấy xác nhận an toàn thực phẩm phải được thực hiện theo đúng quy trình. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định đến Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 


Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân

Cá nhân muốn kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.


Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Chủ lô hàng, mặt hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tới cơ quan kiểm tra để tiến hàng kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu đối với từng phương thức kiểm tra là khác nhau và trình tự kiểm tra nhập khẩu cũng khác nhau theo từng phương thức kiểm tra.


Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

Chủ lô hàng, mặt hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tới cơ quan kiểm tra để tiến hành kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Trường hợp ra Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu, cơ quan kiểm tra nhà nước quyết định các biện pháp xử lý và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ quản lý chuyên ngành