Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cập nhật: 11:36 AM, 18/09/2018

Xin giấy phép an ninh trật tự là điều bắt buộc đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nộp hồ sơ tại trụ sở Công an cùng cấp với nơi cơ sở kinh doanh đã đăng ký doanh nghiệp trước đó; hoặc nộp qua bưu điện; hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03)

- Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Trường hợp trong các giấy tờ trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa

- Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Tin cũ hơn: