Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cập nhật: 09:36 AM, 21/09/2018

Cơ quan Công an sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đổi với các cơ sở kinh doanh không thời hạn hoặc thời hạn từ 03-06 tháng. Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự như sau:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 96/2016/NĐ-CP 

1. Thu hồi không có thời hạn:

Sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng thực tế làm sai lệch bản chất của tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện chế độ hậu kiểm phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện quy định, mà trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày cơ quan Công an có văn bản kết luận cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện nhưng vẫn không khắc phục được các điều kiện đó

Sau 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự mà cơ sở kinh doanh không hoạt động

Cơ sở kinh doanh bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật

- Cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 

Cho mượn, cho thuê, mua, bán Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài mà phần vốn góp mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ không đáp ứng đủ phần vốn quy định.

2. Thu hồi có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng:

Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Không duy trì điều kiện về an ninh, trật tự mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó 30 ngày nhưng vẫn không khắc phục

Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Vi phạm quy định về an ninh, trật tự đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên trong một năm

- Không thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định trong 04 quý liên tục.

Hồ sơ, thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị thu hồi xem thêm tại đây.

 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ quý khách!