Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

Cập nhật: 09:42 AM, 28/09/2018

Chủ lô hàng, mặt hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tới cơ quan kiểm tra để tiến hành kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Trường hợp ra Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu, cơ quan kiểm tra nhà nước quyết định các biện pháp xử lý và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ quản lý chuyên ngành.

1. Các hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn bao gồm:

- Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn

- Chuyển mục đích sử dụng

- Tái xuất

- Tiêu hủy

2. Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

- Sau khi hoàn tất việc xử lý đối với thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quyết định của cơ quan kiểm tra nhà nước, chủ hàng có trách nhiệm báo cáo cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố một trong các giấy tờ sau:

+ Chứng từ tái xuất đối với trường hợp áp dụng hình thức tái xuất

+ Biên bản tiêu hủy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

+ Hợp đồng chuyển mục đích sử dụng giữa chủ hàng với bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng lô hàng, mặt hàng. Bên mua hoặc nhận chuyển nhượng lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu không được sử dụng lô hàng, mặt hàng đó làm thực phẩm.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn, nếu mun nhập khẩu vào Việt Nam, chủ hàng có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng kí kiểm tra.

Trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp khắc phục lỗi của sản phẩm, li ghi nhãn mà lô hàng, mặt hàng vẫn không đạt yêu cầu nhập khẩu thì phải áp dụng một trong các hình thức xử lý tái xuất hoặc tiêu hủy.

 

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được phục vụ quý khách!