Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân

Cập nhật: 09:33 AM, 01/10/2018

Cá nhân muốn kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mu số 01a 

Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân

Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân.

Sau 02 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp. Các cá nhân đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự.

 

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được phục vụ quý khách!