Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức

Cập nhật: 09:47 AM, 01/10/2018

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mu số 01a 

Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mu số 01b 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức)

Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.

 

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được phục vụ quý khách !