Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Cập nhật: 09:52 AM, 02/10/2018

Phòng hát karaoke là loại hình kinh doanh phổ biến hiện nay để đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn của mọi người. Tuy nhiên dịch vụ này cũng có ảnh hưởng nhiều đến văn hóa, an

ninh trật tự. Do vậy điều kiện kinh doanh karaoke cũng rất nghiêm ngặt.

Để hoạt động kinh doanh karaoke hợp pháp, trước hết cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Sau đó, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh

doanh dịch vụ karaoke.

Điều kiện kinh doanh karaoke

- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ

- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu; bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng; nếu có khung thì không được quá hai khung dọc và ba khung ngang; diện tích khung không

quá 15% diện tích cửa

- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Khoảng cách từ 200m trở lên đo theo đường giao thông từ cửa phòng đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa, cơ quan hành chính

nhà nước. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các trường hợp trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước có trước,

chủ địa điểm kinh doanh đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 

- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

- Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép được đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng karaoke

- Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì phải đánh số thứ tự hoặc đặt tên cho từng phòng

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình phải riêng biệt với khu vực kinh doanh và không được

để cho khách vào hát karaoke tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền dịch vụ karaoke mà chỉ thu tiền ăn, uống hoặc dịch

vụ khác tại phòng hát karaoke cũng phải có đủ điều kiện kinh doanh karaoke và phải được cấp giấy phép.

 

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được phục vụ quý khách!