Trình tự xin cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke

Cập nhật: 10:02 AM, 02/10/2018

Để hoạt động kinh doanh karaoke hợp pháp, trước hết cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Sau đó, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Trình tự xin cấp phép kinh doanh karaoke gồm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke và xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke ( Mẫu 3 );

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

 

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03).

- Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp trong giấy đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không thể hiện ngành, nghề kinh doanh dịch vụ karaoke thì cần phải bổ sung.

+ Văn bản báo cáo về bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

+ Bản khai lý lịch (Mẫu số 02) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh. Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự , bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ cư trú .

Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh được phục vụ quý khách !