Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm

Cập nhật: 09:32 AM, 03/10/2018

Kinh doanh dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và khi đáp ứng được các điều kiện đó thì cơ sở mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Để thành lập và hoạt động công ty kinh doanh dịch vụ việc làm thì công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

2. Điều kiện bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm

Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

3. Điều kiện về ký quỹ

Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Khách hàng xem thêm quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm tại đây

 

Công ty TNHH HD Luật 

Hân hạnh được phục vụ quý khách!