Trình tự cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Cập nhật: 10:25 AM, 03/10/2018

Kinh doanh dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và khi đáp ứng được các điều kiện đó thì cơ sở mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ việc làm như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định

- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm. Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

2. Trình tự cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm gửi 01 bộ hồ sơ có đầy đủ các thành phần nêu trên tới UBND tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh ủy quyền để đăng ký giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nêu trên kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ. Với những hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ, văn bản và hợp lệ thì cán bộ sẽ giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Với những hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn người nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan Nhà nước đã nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ và đưa ra kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ tới nhận kết quả theo giấy hẹn. Đối với những doanh nghiệp có đủ các điều kiện của pháp luật quy định như đã nêu trên, Cơ quan Nhà nước sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Còn những doanh nghiệp chưa đạt được các điều kiện nêu trên thì Cơ quan Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỹ do từ chối cấp giấy phép.

Bước 5: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Kể từ ngày được cấp giấy phép, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp đã được cấp phép phải thông báo công khai về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản ,tên giám đốc, số điện thoại trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 6: Thông báo tới  Cơ quan nhà nước

Sau ngày bắt đầu tiến hành hoạt động dịch vụ việc làm, trong vòng 15 ngày doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

- Thời hạn thực hiện: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền

- Kết quả của thủ tục: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

 

Công ty TNHH HD Luật 

Hân hạnh được phục vụ quý khách!