Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Cập nhật: 10:53 AM, 03/10/2018

Khi giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép, Doanh nghiệp phải xin cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm. Trình tự cấp lại giấy phép được thực hiện như sau:

1. Hồ sơ cấp lại giấy phép

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp

- Giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh việc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.

2. Trình tự cấp lại giấy phép

- Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy phép được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

 

Công ty TNHH HD Luật 

Hân hạnh được phục vụ quý khách!