Thủ tục xin visa thương mại mới nhất 2020 cho người Hàn Quốc vào Việt Nam

Thủ tục xin visa vào Việt Nam mới nhất 2020 cho người Hàn Quốc


Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Bình

Người nước ngoài có thể thực hiện thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Thái Bình.


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư tại Thái Bình

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn từ 1 năm đến tối đa 5 năm, tùy vào số vốn mà nhà đầu tư đã góp vào công ty


Thủ tục xin visa thương mại cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Người nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích làm việc cho công ty tại Hưng Yên, thì phải làm thủ tục để xin visa thương mại.


Thủ tục gia hạn visa điện tử cho người nước ngoài

Visa điện tử cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 1 tháng. Gia hạn visa để kéo dài thời hạn của visa điện tử. Thời hạn gia hạn thêm là 1 tháng


Hồ sơ gia hạn visa du lịch cho người Trung Quốc

Gia hạn visa du lịch cho người Trung Quốc tại Việt Nam thêm 1 tháng hoặc 3 tháng. Gia hạn giúp họ không phải xuất cảnh mà vẫn tiếp tục được ở lại Việt Nam

 


Thủ tục gia hạn visa tại Đà Nẵng

Người nước ngoài có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa Việt Nam tại Đà Nẵng. Gia hạn visa từ 1 thángm 3 tháng đến 1 năm


Thủ tục chuyển visa sang hộ chiếu mới

Chuyển visa sang hộ chiếu mới khi người nước ngoài thực hiện thủ tục đổi từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới. 


Gia hạn visa thăm thân 1 năm tại Hà Nội

Gia hạn visa cho người nước ngoài là vợ, chồng, con, người thân của người Việt Nam thêm thời hạn 1 năm.


Hồ sơ xin visa thương mại cho người Trung Quốc tại Bắc Ninh

Người Trung Quốc làm việc tại Bắc Ninh có thể xin visa theo diện thương mại với thời hạn 3 tháng. Hết hạn visa, họ có thể gia hạn thêm.