Gia hạn visa thăm thân 1 năm tại Hà Nội

Gia hạn visa cho người nước ngoài là vợ, chồng, con, người thân của người Việt Nam thêm thời hạn 1 năm.


Hồ sơ xin visa thương mại cho người Trung Quốc tại Bắc Ninh

Người Trung Quốc làm việc tại Bắc Ninh có thể xin visa theo diện thương mại với thời hạn 3 tháng. Hết hạn visa, họ có thể gia hạn thêm.


Hồ sơ xin visa cho người Mỹ làm việc tại Việt Nam

Người Mỹ có thể xin visa Việt Nam với thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm vơi nhiều mục đích khác nhau như làm việc, du lịch, thăm thân...


Hồ sơ xin visa cho người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên cần có visa diện tương mại, lao động hay đầu tư. Thời hạn visa từ ngắn hạn 3 tháng đến dài hạn 2 năm, 3 năm.


Thủ tục xin visa doanh nghiệp cho người nước ngoài

Visa doanh nghiệp cấp cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Visa này có thời hạn tối đa 3 tháng và có thể chuyển đổi thành visa lao động 1 năm.


Thủ tục chuyển đổi visa du lịch sang visa doanh nghiệp cho người nước ngoài

Visa du lịch DL chỉ cho phép người nước ngoài du lịch tại Việt Nam, trong khi Visa doanh nghiệp, lao động là visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Điều kiện chuyển đổi là cần có GPLĐ


Thủ tục visa hộ chiếu cho trẻ em nước ngoài sinh ra ở Việt Nam

Trẻ em nước ngoài sinh ra ở Việt Nam sẽ được bệnh viện cấp giấy chứng sinh. Sử dụng loại giấy tờ này để xin giấy khai sinh và hộ chiếu cho trẻ

 


Thủ tục xin visa cho giáo viên dạy tiếng Anh vào Việt Nam

Người nước ngoài là giáo viên dạy tiếng nah hay vào nước ngoài để dạy tiếng anh thì xin visa theo diện thương mại DN với thời hạn 3 tháng hoặc visa lao động LĐ thời hạn 1 năm.


Thủ tục cấp lại visa cho người nước ngoài bị mất hộ chiếu tại Việt Nam

Người nước ngoài bị mất hộ chiếu trên lãnh thổ Việt Nam thì cần thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu mới. Sau đó là thủ tục xin cấp lại visa hoặc thủ tục xin xuất cảnh khỏi Việt Nam


Thủ tục xin visa cho trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam

Người đứng đầu (hay trưởng) văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì được câp visa loại NN2, với thời hạn từ 1 tháng, 3 tháng đến tối đa 1 năm.