Gia hạn visa cho người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản mùa Corona

Cập nhật: 04:35 PM, 03/03/2020

Dịch vụ gia hạn visa cho khách nước ngoài, khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý đặc biệt bao gồm: 

- Vào Việt Nam bằng visa du lịch 1 tháng: Gia hạn thêm 1 tháng; gia hạn thêm 2 tháng, gia hạn thêm 3 tháng

- Vào Việt Nam bằng visa du lịch 3 tháng: Gia hạn thêm 1 tháng, gia hạn thêm 3 tháng

- Gia hạn thêm lần 2, gia hạn thêm lần 3.

- Vào Việt Nam bằng visa thương mại: Gia hạn thêm 1 tháng, gia hạn thêm 3 tháng

Chúng tôi hỗ trợ khách nước ngoài khai báo tạm trú tại Việt Nam.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ nhanh nhất!