Mẫu NA16 - Mẫu con dấu và chữ ký lần đầu xin visa, thị thực

Cập nhật: 04:57 PM, 06/06/2017

Mẫu hồ sơ bảo lãnh cho người nước ngoài

Mẫu NA16 dùng để đăng tải mẫu con dấu và chữ kí của doanh nghiệp lần đầu tại Cục quản lí XNC trong việc bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam. Mẫu NA16 chỉ nộp trong lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện bảo lãnh cho người nước ngoài. Những lần sau, doanh nghiệp không cần nộp nữa.

Tải mẫu NA16.

HD LUẬT

Hân hạnh được Qhục vụ quý khách!