Thủ tục làm Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài – Nghị định 70/2023

Thủ tục làm Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài được cập nhật mới nhất theo Nghị định 70/2023. Chuyên gia là người nước ngoài có bằng cấp, chứng chỉ và kinh nghiệm làm việc trên 3 năm ở nước ngoài.

Doanh nghiệp muốn tuyển dụng chuyên gia nước ngoài, cần trải qua các thủ tục nhất định. Trong bài viết này, là tất cả các thủ tục cần thiết để cấp phép lao động cho một chuyên gia nước ngoài.

 

Thế nào là Chuyên gia nước ngoài?

Chuyên gia là người có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo và có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực nhất định.

Theo Khoản 3, Điều 3, NĐ 152/2020, được sửa đổi tại Nghị định 70/2023, Chuyên gia nước ngoài là 1 trong 2 trường hợp sau:

– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm phải phù hợp với công việc sẽ làm tại Việt Nam

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệmchứng chỉ hành nghề. Kinh nghiệm và chứng chỉ phải phù hợp với công việc sẽ làm ở Việt Nam.

Các giấy tờ trên phải là do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp. Và sau đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự, rồi dịch tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực.

Xem thêm về các đối tượng khác tại: Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho Chuyên gia nước ngoài
Giấy phép lao động cho Chuyên gia nước ngoài

Giấy tờ chứng minh là Chuyên gia khi làm Giấy phép lao động

Nghị định 70/2023 quy định 2 loại giấy tờ cần có để chứng minh là chuyên gia nước ngoài:

– Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận;

– Văn bản xác nhận kinh nghiệm. Văn bản này được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài xác nhận.

Đặc biệt, có thể sử dụng giấy phép lao động hoặc Miễn GPLĐ đã được cấp để làm xác nhận kinh nghiệm.

Một số ngành nghề cụ thể được quy định:

1. Cầu thủ bóng đá: Văn bản chứng minh kinh nghiệm hoặc chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) hoặc văn bản của Liên đoàn bóng đã Việt Nam.

2. Phi công: Giấy phép lái tàu bay do Việt Nam cấp hoặc nước ngoài cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn do Bộ Giao thông vận tải cấp.

3. Bảo dưỡng tàu bay: Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và được công nhận sử dụng ở Việt Nam.

4. Thuyền viên nước ngoài: Giấy chứng nhận chuyên môn do Việt Nam cấp.

5. Huấn luyện viên thể thao: Giấy chứng nhận thành tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hoặc bằng cấp như: Bằng B huấn luyện viên bóng đá của AFC cấp; bằng huấn luyện viên thủ môn cấp độ 1 do AFC cấp; bằng HLV thể lực cấp độ 1, bằng HLV Futsal… do AFC hoặc tổ chức tương đương cấp.

6. Giáo viên, người trong ngành giáo dục: Văn bằng quy định về trình độ theo Luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học, luật Giáo dục nghề nghiệp.

LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Hồ sơ làm cấp giấy phép lao động cho Chuyên gia

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI NĐ 70/2023.

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe. Giấy này do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Giấy này được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Xem: Hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam

– Văn bản, giấy tờ chứng minh là chuyên gia.

– 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng.

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài (xem hướng dẫn phía dưới)

 

Quy trình làm giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

Bước 1: Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam

Doanh nghiệp thực hiện thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển chuyên gia nước ngoài.

– Hình thức thực hiện: Online trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Sau bước 1 này, sẽ nhận được thông báo về việc có tuyển được hay không lao động Việt Nam.

Bước 2: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động

Trường hợp không tuyển dụng được lao động Việt Nam, doanh nghiệp tiến hành bước 2.

Tại bước 2, Doanh nghiệp nộp hồ sơ để xin ý kiến chấp thuận cho phép sử dụng lao động nước ngoài hay không.

– Thời điểm nộp hồ sơ: trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh.

Thời gian sử lý là không quá 10 ngày làm việc.

Bước 3: Xin cấp giấy phép lao động

Sau khi được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở bước 2, Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

– Thời điểm nộp hồ sơ: trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh.

Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lưu ý: Đối với chuyên gia làm việc theo hợp đồng lao động.

Chuyên gia và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Đối tượng được cấp giấy phép lao động
Đối tượng được cấp giấy phép lao động

 

Các giấy tờ khác liên quan tới chuyên gia nước ngoài

Trong một số trường hợp đặc biệt, hồ sơ làm GPLĐ cho chuyên gia cần có các giấy tờ sau:

1. Đối với chuyên gia làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp

– Văn bản cử đi công tác.

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục.

2. Đối với chuyên gia thực hiện hợp đồng kinh tế, thương mại

– Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

3. Đối với chuyên gia là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

4. Đối với chuyên gia vào chào bán dịch vụ

– Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

5. Đối với chuyên gia làm việc cho tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

– Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc

– Giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chuyên gia

– Văn bản cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

 

Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho Chuyên gia

HD Luật chuyên tư vấn về các dịch vụ cho người nước ngoài. Về giấy phép lao động, chúng tôi hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ sau:

– Cấp Giấy phép lao động lần đầu;

– Gia hạn giấy phép lao động;

– Cấp lại giấy phép lao động;

– Xin Miễn giấy phép lao động;

– Hỗ trợ thủ tục làm Lý lịch tư pháp;

– Hỗ trợ thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam;

– Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động với người nước ngoài;

 

Xem nhiều hơn về Giấy phép lao động tại: Thủ tục làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hãy liên hệ ngay với số hotline của HD Luật để được tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7.

Chuyên gia nước ngoài là gì?

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm phải phù hợp với công việc sẽ làm tại Việt Nam

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệmchứng chỉ hành nghề. Kinh nghiệm và chứng chỉ phải phù hợp với công việc sẽ làm ở Việt Nam.

Giấy phép lao động cũ có được sử dụng để chứng minh kinh nghiệm không?

Căn cứ theo Nghị định 70/2023, Giấy phép lao động đã được cấp hoặc Giấy Miễn GPLĐ đã được cấp có thể sử dụng để chứng minh kinh nghiệm.

Thời gian làm giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài là bao lâu?

Thời gian làm giấy phép lao động là 15 ngày làm việc, bao gồm:

– Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động: 10 ngày làm việc

– Xin giấy phép lao động: 5 ngày làm việc

Nhưng trong thực tế, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ nên thời gian làm GPLĐ này có thể lên tới 20 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Hotline: 0984.588.831
Gọi điện ngay
Chat Zalo