Hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Hướng dẫn thủ tục làm giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc cho người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành. Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc.

Điều kiện làm giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

 • Người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Vĩnh Phúc
 • Thuộc trường hợp được cấp và phải cấp giấy phép lao động.
 • Có công ty, tổ chức đủ thẩm quyền bảo lãnh để làm việc tại Vĩnh Phúc
 • Có các giấy tờ chứng minh là: Nhà quản lý, Chuyên gia, Giám đốc điều hành, Lao động kỹ thuật.

Quy trình cấp giấy phép lao động

Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn GPLĐ bao gồm 2 bước sau:

 1. Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 2. Cấp giấy phép lao động.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (NSDLĐ – công ty, doanh nghiệp) phải thực hiện nộp hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài về cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp gia hạn, bạn nên thực hiện thủ tục này khi thời hạn GPLĐ còn khoảng 45 ngày là hợp lý.

Kết quả của thủ tục này là công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

 • Thành phần hồ sơ
  • Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp, bản sao.
  • Mẫu đơn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Mẫu số 01/PLI. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì dùng Mẫu số 02/PLI.
  • Công văn chấp thuận cũ, bản photo

Nộp hồ sơ tại nơi đã cấp GPLĐ trước đó.

 • Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  Cơ quan tiếp nhận sẽ có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản nêu rõ lý do.

Các trường hợp không cần phải xin công văn chấp thuận

Nếu thuộc các trường hợp sau, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động:

1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố mà các chuyên gia tại Việt Nam không xử lý được.

4. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

5. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

6. Vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

7. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết.

8. Học sinh, sinh viên.

9. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

10. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

11. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

2. Xin Cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Khi Gia hạn giấy phép lao động, cơ quan nhà nước sẽ thu lại GPLĐ cũ và cấp một GPLĐ mới.

 • Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI NĐ 152/2020.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe. Giấy này do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.

3. Giấy phép lao động cũ.

4. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng.

5. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

7. Văn bản chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp.

 • Nộp hồ sơ

Thực hiện thủ tục tại cơ quan đã cấp giấy phép lao động trước đó

 • Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp

Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 2 năm và phụ thuộc vào:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

5. Thời hạn nêu trong văn bản cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thời hạn trong văn bản cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

 

cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động tại thành phố hồ chí minh
Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

 

Cấp lại Giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Các trường hợp được cấp lại Giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

3. Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI.
 • 02 ảnh màu. Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp:

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất: Phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.

– Thay đổi hộ chiếu: Văn bản chứng minh là bản sao hộ chiếu cũ và bản sao công chứng hộ chiếu mới.

– Thay đổi thông tin của doanh nghiệp: Bản sao Đăng ký kinh doanh cũ và bản sao công chứng đăng ký kinh doanh mới.

 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Không phải là bạn phải làm thủ tục xin công văn chấp thuận lao động mới. Mà sử dụng công văn đã được cấp cho GPLĐ cũ muốn cấp lại.

Lưu ý:

– Văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận kinh nghiệm phải là do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài cấp.

– Giấy tờ của nước ngoài thì phải Hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Sau đó dịch ra tiếng Việt, công chứng.

Trình tự cấp lại Giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

1. Nộp hồ sơ

Tại Bộ lao động thương binh và xã hội hoặc Sở lao động thương binh và xã hội Vĩnh Phúc nơi đã cấp GPLĐ trước đó.

2. Thời gian xử lý hồ sơ

Sau 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp lại GPLĐ. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động cũ trừ đi thời gian đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

 

Gia hạn giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Gia hạn giấy phép lao động là thực hiện xin giấy phép lao động mới trước khi giấy phép lao động đang sử dụng hết thời hạn. Khi gia hạn, các thông tin trên GPLĐ được giữ nguyên.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Tức là phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận trước.

3. Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo thông tin trên GPLĐ cũ.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI.
 • 02 ảnh màu, kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu. Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe.
 • Các giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp theo thông tin như trên GPLĐ cũ.

a) Đối với người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp:

– Văn bản cứ đi công tác.

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục.

b) Đối với người lao động nước ngoài thực hiện hợp đồng kinh tế, thương mại:

– Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

c) Đối với người lao động nước là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

d) Đối với người lao động nước ngoài vào chào bán dịch vụ:

– Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

đ) Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam:

– Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc

– Giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

e) Đối với người lao động nước ngoài là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật:

– Văn bản cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

1. Nộp hồ sơ

Thực hiện trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Thời gian xử lý

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

Sau khi được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động phải gửi tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động theo yêu cầu. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

 

Tư vấn thủ tục gia hạn Work permit

Gia hạn visa, thẻ tạm trú

Sau khi thực hiện xong thủ tục gia hạn Work Permit, thì gia hạn visa, thẻ tạm trú lao động là việc không thể thiếu.

Hồ sơ cấp visa hoặc thẻ tạm trú được thực hiện theo quy định của Luật Xuất nhập cảnh, bao gồm:

 • Hộ chiếu của người nước ngoài: bản gốc
 • Visa hoặc thẻ tạm trú đang sử dụng: Bản gốc
 • Tờ khai xin cấp visa, Mẫu NA5 hoặc tờ khai xin thẻ tạm trú, Mẫu NA6 và NA8
 • Giấy phép lao động: bản sao y chứng thực
 • 02 ảnh 2×3
 • Tờ khai tạm trú: bản photo

Bạn có thể tham khảo thủ tục chi tiết tại đây: Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú hoặc Thủ tục gia hạn visa cho người có GPLĐ.

Dịch vụ làm giấy phép lao động

HD Luật & Fdico là một công ty với 100% đội ngũ nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành luật học. Chúng tôi hiểu được rằng: Người nước ngoài cần được an tâm để làm việc, sinh sống lâu dài tại Việt Nam.

Dựa trên tinh thần pháp luật và sự thấu hiểu, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những dịch vụ tư vấn pháp lý tối ưu nhất cho nhu cầu của các bạn.

HD Luật & Fdico tư vấn trực tuyến 24/7 hoàn toàn miễn phí. Các dịch vụ của chúng tôi được khách hàng quan tâm nhất:

Hãy đặt những câu hỏi về thủ tục xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc cho người nước ngoài. HD visa tư vấn miễn phí 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Hotline: 0984.588.831
Gọi điện ngay
Chat Zalo