Tư vấn Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn Giấy phép lao động cho Chuyên gia, Giám đốc nhà quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành. Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

ĐIỀU KIỆN GIA HẠN

Gia hạn GPLĐ là gì? Được bao lâu?

Gia hạn giấy phép lao động là việc cấp giấy phép lao động mới giống với giấy phép cũ khi giấy phép cũ sắp hết hạn. Các thông tin về vị trí, chức danh công việc, địa điểm làm việc, người sử dụng lao động… được giữ nguyên. Đồng thời, giấy phép cũ sẽ bị thu lại.

Việc gia hạn này chỉ được làm 1 lần đối với 1 giấy phép lao động. Không có chuyện gia hạn lần 2, lần 3…

Gia hạn giấy phép lao động
Gia hạn giấy phép lao động

Điều kiện để gia hạn giấy phép lao động

Theo Nghị định 152/2020 người nước ngoài được gia hạn khi:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Tức là phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận trước.
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo thông tin trên giấy phép lao động cũ.

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

Giấy phép lao động sau khi được gia hạn cũng sẽ có thời hạn tối đa là 2 năm, nhưng phụ thuộc vào các giấy tờ sau:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

5. Thời hạn nêu trong văn bản cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thời hạn trong văn bản cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

thủ tục xin cấp giấy phép lao động
Giấy phép lao động

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Cũng có thể gọi đây là việc xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

 • Thời điểm thực hiện: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài
 • Địa điểm thực hiện: Tại cơ quan quản lý về lao động tùy vào trụ sở chính của người sử dụng lao động:

– Sở lao động thương binh và xã hội

– Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành phố

Thành phần hồ sơ:

– Mẫu đơn báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 nếu Báo cáo thay đổi nhu cầu.

– Giấy phép hoạt đông của Doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh.

 • Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc
báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
Công văn chấp thuận sử dụng lao đông nước ngoài

Lưu ý: Các trường hợp được miễn báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động

Theo quy định mới nhất của Nghị định 152/2020, các trường hợp sau:

1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố mà các chuyên gia tại Việt Nam không xử lý được.

4. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

5. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

6. Vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

7. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết.

8. Học sinh, sinh viên.

9. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

10. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

11. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

 

2. Xin giấy phép lao động

 • Thời điểm thực hiện: Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam
 • Địa điểm thực hiện: Tại cơ quan nhà nước, nơi đã thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI NĐ 152/2020.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng.

3. Giấy phép lao động đã cấp còn thời hạn theo quy định

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5. Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

6. Giấy chứng nhận hoặc giấy khám sức khỏe

7. Giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc tại cùng vị trí, chức danh công việc như trên giấy phép lao đông cũ.

Lưu ý:

– Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng tiếng Việt

– Người lao động làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ, phải có thêm quyết định cử đi công tác.

 • Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc
Tư vấn thủ tục gia hạn Work permit

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

HD visa tư vấn thủ tục làm giấy phép lao đỘng cho người nước ngoài tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các dịch vụ của chúng tôi được khách hàng quan tâm nhất:

 • Dịch vụ làm giấy phép lao động
 • Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động
 • Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động
 • Xin xác nhận miễn giấy phép lao động
 • Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam.

Nếu đang tìm hiểu về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hãy liên hệ ngay với số hotline của HD visa để được tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7.

LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

1. Nộp hồ sơ

Thực hiện trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Thời gian xử lý

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

Sau khi được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động phải gửi tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép theo yêu cầu. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thời hạn của Giấy phép lao động đã được cấp

Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 2 năm.

Mỗi giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Được quy định tại Nghị định 152/2020. Điều kiện gia hạn GPLĐ bao gồm:

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Tức là phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận trước.

3. Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo thông tin trên GPLĐ cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Hotline: 0984.588.831
Gọi điện ngay
Chat Zalo