Tư vấn xin cấp giấy phép lao động cho giám đốc, người đại diện pháp luật

Giám đốc, người đại diện pháp luật có tên trên giấy phép kinh doanh của công ty. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ được miễn giấy phép lao động. Tuy nhiên đó là cách hiểu sai, không đúng quy định của pháp luật.

Hãy cũng HD Luật tìm hiểu về thủ tục làm giấy phép lao động cho giám đốc, người đại diện pháp luật trong bài viết này.

 

Giám đốc có được Miễn giấy phép lao động không?

Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty là nhà quản lý của doanh nghiệp. Trên giấy phép đăng ký hoạt động (ERC) có ghi tên họ. Vì thế, nhiều người nghĩ rằng sẽ không cần phải làm Giấy phép lao động.

Nhưng khi đối chiếu với Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020, thì không có quy định nào về Miễn giấy phép lao động cho Giám đốc, Người đại diện pháp luật của công ty.

Giấy phép lao động cho giám đốc, nhà quản lý công ty

Khi gặp công ty, mà có người nước ngoài là giám đốc, đại diện pháp luật, thì họ thường làm việc theo các hình thức như sau:

– Được thuê theo hợp đồng lao động: Với hình thức này, họ bắt buộc phải làm giấy phép lao động.

– Giám đốc, Người đại diện pháp luật đồng thời là Nhà đầu tư của doanh nghiệp: Khi đó, họ có thể được Miễn giấy phép lao động trong trường hợp vố đầu tư trên 3 tỉ. Và ngược lại, nếu vốn đầu tư dưới 3 tỉ, họ phải làm giấy phép lao động.

– Di chuyển nội bộ từ công ty mẹ sang: Trường hợp này, Giám đốc, người đại diện pháp luật có thể được Miễn GPLĐ theo trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà đầu tư dưới 3 tỉ

Như vậy, Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty chỉ được miễn giấy phép lao động khi họ đồng thời là nhà đầu tư với số vốn trên 3 tỉ đồng, hoặc là người từ công ty mẹ di chuyển sang làm việc.

Những trường hợp được thuê làm việc theo hợp đồng, hoặc là nhà đầu tư dưới 3 tỉ thì đều phải làm Giấy phép lao động. Và theo kinh nghiệm của HD Luật, thì đa số Giám đốc, người đại diện pháp luật nước ngoài đều làm theo hình thức này.

 

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho giám đốc

Giám đốc, người đại diện pháp luật là người quản quản lý công ty. Do vậy khi làm Giấy phép lao động cho họ:

– Tại mục vị trí: chọn Nhà quản lý

– Tại mục chức danh: điền chức danh như trên đăng ký kinh doanh ghi. Ví dụ chức danh Giám đốc,  Tổng giám đốc, …

Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Giấy phép lao động cho Giám đốc – Nhà Quản lý

Thủ tục làm Workpermit cho người đại diện pháp luật công ty có 3 bước:

1. Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam.

2. Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

3. Xin cấp giấy phép lao động

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

 

Thông báo tuyển dụng lao động

Không phải thông báo tuyển dụng người nước ngoài, mà là thông báo tuyển dụng người Việt Nam.

Đây là quy định mới nhất tại Nghị định 70/2023. Doanh nghiệp phải ưu tiên lao động Việt Nam vào các vị trí dự định tuyển lao động nước ngoài. Nếu sau thời gian đang tuyển, mà không tuyển dụng được lao động Việt Nam, thì doanh nghiệp mới được phép xin sử dụng người nước ngoài.

– Hình thức thực hiện: Online trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến Báo cáo giải trình xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

 

Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Sau thủ tục thông báo tuyển dụng, nếu doanh nghiệp không tìm được người Việt Nam phù hợp, thì tiến hành xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

Nơi thực hiện: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh.

Hình thức nộp hồ sơ: online qua dịch vụ công của tỉnh.

Kết quả của thủ tục này là công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

* Thành phần hồ sơ

– Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp, bản sao.

– Mẫu đơn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Mẫu số 01/PLI, ban hành theo Nghị định 152/2020. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì dùng Mẫu số 02/PLI.

– Kết quả tuyển dụng lao động.

* Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối, Cơ quan Nhà nước phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

Xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI NĐ 152/2020.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe. Giấy này do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.

3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Giấy này được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Nếu bạn xin Lý lịch tư pháp tại Việt Nam thì xem tại đây: Hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý.

Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, Điều lệ công ty.

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng.

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đây chính là kết quả của bước Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

8. Các giấy tờ khác liên quan.

Trường hợp Giám đốc là người do công ty mẹ chuyển sang làm việc: Quyết định cử đi công tác.

Trình tự cấp Giấy phép lao động cho Giám đốc:

1. Nộp hồ sơ

Thực hiện trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Hồ sơ nộp tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh

2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Giấy phép lao động được cấp theo Mẫu số 12/PLI ban hành kèm theo Nghị định 152/2020. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động

Người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

 

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

HD Luật chuyên tư vấn về các dịch vụ cho người nước ngoài. Về giấy phép lao động, chúng tôi hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ sau:

– Giấy phép lao động (workpermit): cấp lại, cấp mới, gia hạn.

– Miễn giấy phép lao động;

– Gia hạn, cấp lại giấy phép lao động;

– Xin visa nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

– Cấp thẻ tạm trú; Thu hồi thẻ tạm trú

..

Xem nhiều thông tin hơn tại: Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline 0988.378.381 để được tư vấn hỗ trợ miến phí 24/7!

Giám đốc có được Miễn giấy phép lao động không?

Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty là nhà quản lý của doanh nghiệp.

Chính vì đây là một vị trí quan trọng của công ty, nên nhiều người nghĩ rằng sẽ không cần phải làm Giấy phép lao động.

Nhưng khi đối chiếu với Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020, thì không có quy định nào về Miễn giấy phép lao động cho Giám đốc, Người đại diện pháp luật của công ty.

Hồ sơ làm Giấy phép lao động cho Giám đốc, Người đại diện pháp luật ?

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI NĐ 152/2020.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe. Giấy này do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.

3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Giấy này được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Nếu bạn xin Lý lịch tư pháp tại Việt Nam thì xem tại đây: Hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý.

Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, Điều lệ công ty.

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng.

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đây chính là kết quả của bước Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

8. Các giấy tờ khác liên quan.

Trường hợp Giám đốc là người do công ty mẹ chuyển sang làm việc: Quyết định cử đi công tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Hotline: 0984.588.831
Gọi điện ngay
Chat Zalo